Medical Prognosis Institute A/S – Forløb af ekstraordinær generalforsamlingHørsholm; 2. september 2014 – Tirsdag den 2. september 2014 kl. 15.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S med følgende dagsorden:

  1. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital, derunder forslag om ændring af Selskabets vedtægter i overensstemmelse dermed
  2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
  3. Eventuelt

I henhold til punkt 10.2 i selskabets vedtægter udpegede bestyrelsen advokat Henriette Stakemann til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Ad punkt 1

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i perioden indtil den 2. september 2019 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 104.064. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal ske ved kontant betaling, den skal gennemføres med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, og den kan ske til markedskurs eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen.

I tillæg hertil bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til i samme periode ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil nominelt DKK 100.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen skal gennemføres uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, og den skal ske til markedskurs. Bestyrelsen kan bestemme, at forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved konvertering af gæld.

I forbindelse hermed besluttede generalforsamlingen at optage bemyndigelserne i selskabets vedtægter.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Medical Prognosis Institute A/SFor yderligere information kontakt venligst
Peter Buhl Jensen, CEO
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S