Medical Prognosis Institute A/S -Indberetning af ledende medarbejders og nærståendes transaktionerHørsholm; 16. April  2014 – Bestyrelsesformand Jørgen Søberg Petersen har udnyttet sine 19.500 stk. warrants til køb af aktier til en værdi af 2.535.000 kr. I henhold til værdipapirhandelsloven § 28a indberettes oplysninger til Finanstilsynet om ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner med værdipapirer:

§ 28a Oplysning
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse: Jørgen Søberg Petersen, bestyrelsesformand
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse: Udnyttelse af warrants af ledende medarbejder i selskabet.
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer: Medical Prognosis Institute A/S
Fondskode: ISIN DK0060514487
Betegnelse for det pågældende værdipapir: Medarbejderwarrants (tegningsoptioner)
Transaktionens karakter (Køb, salg eller anden transaktion): Udnyttelse af warrants
Handelsdato: 14. april 2014
Marked for transaktionens gennemførelse: NASDAQ OMX First North
Antal handlede værdipapirer: 19.500
Kursværdi af handlede værdipapirer: Kr. 2.535.000 (dagskurs kr. 130)

 

For yderligere information kontakt venligst
Peter Buhl Jensen, CEO
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

 

Certified Advisor for MPI: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S