MPI afblinder prospektivt studie af LungChip prognosticator i tidlig lungekræftHørsholm; 27 november, 2015 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) (Danmark og Phoenix, AZ, USA) meddeler i dag, at det prospektive LungChip studie er afblindet, hvilket vil sige at hospitalernes resultater og MPI’s resultater nu for første gang er åbnede og sammenlignet.  LungChip er et prognostisk redskab til forudsigelse af hvilke patienter der har hhv. en god eller dårlig prognose i forhold til deres lungekræftsygdom, hvilket kan have betydning for det videre behandlingsforløb. Studiet har været udført på kræftafdelinger i USA og Danmark, og i de mere end fem år studiet har kørt, er data fra 135 patienter opereret for tidlig stadie 1A lungekræft af typen NSCLC (Non Small Cell Lung Cancer) analyseret.
Afblindingen har fundet tilstedeværelsen af en sjælden men meget aggressiv form for lungekræft, der kan optræde i alle stadier af sygdommen. LungChip prognosticator giver mulighed for at identificere de patienter, der har den mest aggressive sygdom, således at der snarest efter operation kan følges op med efterbehandling. Denne aggressive form kan kun detekteres med LungChip prognosticator. Hvis patienten efter operationen skal viderebehandles med kemoterapi kan MPI’s Drug Response Prediction DRP(TM)-metode være vejledende i det medicinske behandlingsvalg. Yderligere analyse med LungChip DRP(TM) har vist, at MPI også kan forudsige hvilke af patienterne, der har en god eller dårlig prognose i alle senere stadier.

De patienter, der har deltaget i undersøgelsen, er patienter med såkaldt stadie 1 A ikke småcellet lungekræft (NSCLC), hvor lungekræften er mindre end 3 cm og der ikke er spredning til lymfeknuder eller andet, således at kræften kan fjernes fuldstændigt ved operation. Hos disse patienter er der dog en mindre del der har en særlig aggressiv form for kræft, hvor man med fordel kan overveje såkaldt adjuverende/opfølgende kemoterapi snarest efter operation. Det er netop disse patienter MPI’s LungChip prognosticator kan identificere.

MPI vil nu sammen med mulige kommercielle partnere drøfte og fastlægge en endelig plan for markedsføring af den nye test.

“Vi ser frem til MPI’s LungChip prognostiske test kan tilbydes til patienter med lungekræft, så de mest aggressive former kan udredes og evt. behandles tidligere end i dag,” siger adjungeret Professor Peter Buhl Jensen, M.D., Ph.d., CEO i MPI. “Da vi samtidig med MPI’s Drug Response Prediction teknologi – DRP(TM) kan forudsige hvem der responderer på kemoterapi, er dette et unikt forskningsværktøj i lungekræftbehandlingen i alle stadier, fortsætter Peter Buhl Jensen“.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM) diagnostiske platform. DRP(TM) teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af Companion Diagnostics.  

Om MPI’s LungChip
MPI’s LungChip gentest er et patenteret redskab til at identificere de patienter, der har den mest aggressive sygdom, således at der snarest efter operation kan følges op med medicinsk behandling. Denne aggressive form kan kun detekteres med MPI’s LungChip.

Om MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt, den diagnostiske platform DRP(TM), er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have størst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 32 kliniske forsøg, hvoraf de 26 viste, at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik – kunne forudsige, hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP(TM) platformen er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner – i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S