MPI: Registrering af kapitalforhøjelse gennemførtMÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA
 
 
Hørsholm; 24 februar, 2016 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) (Danmark og Phoenix, AZ, USA) meddelte i dag, at registrering af kapitalhørhøjelsen er gennemført.

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 19. februar 2016 kan det herved meddeles, at kapitalforhøjelsen på 64.345 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 i dag er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Efter registrering af de 64.345 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 udgør Medical Prognosis Institute A/S’ aktiekapital nominelt DKK 1.164.115 fordelt på 1.164.115 stk. aktier à nominelt DKK 1.

Hver aktie à nominelt DKK 1 giver ret til en stemme på selskabets generalforsamlinger.

De nye aktier vil blive søgt optaget til handel på First North Copenhagen i samme ISIN kode som selskabets eksisterende aktier med forventet første handelsdag den 1. marts 2016.

Om MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt, den diagnostiske platform DRP(TM), er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have størst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 37 kliniske forsøg, hvoraf de 29 viste, at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik – kunne forudsige, hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP(TM) platformen er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner – i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP metoden bygger på sammenligning at følsomme og resistente celleliner fra mennesker kombineret med klinisk tumorbiologi og kliniske korrelater i st systembiologi netværk. MikroRNA anvendes til bestemte produkter hvor messenger RNA avendes mere bredt og er i højere grad valideret. DRP(TM)-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM) diagnostiske platform. DRP(TM) teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af Companion Diagnostics.  

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Adjungeret Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S