MPI rejser DKK 8.686.575 i en rettet emission til kurs 135MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Hørsholm; 19 februar, 2016 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) (Danmark og Phoenix, AZ, USA) meddelte i dag, at MPI har rejst DKK 8.686.575 i en rettet emission til kurs 135.

Bestyrelsen for Medical Prognosis Institute A/S har i dag besluttet at udstede 64.345 nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 135 pr. aktie.

Udbuddet udgør ca. 5,8 % af selskabets nuværende aktiekapital på DKK 1.099.770.

MPI har modtaget bindende forhåndstilsagn for i alt DKK 8.686.575 fra nye såvel som eksisterende investorer. Heriblandt MPI’s administrerende direktør Peter Buhl Jensen, der via sit holdingselskab Buhl Krone Holding har investeret DKK 500.000. Alle aktierne i den rettede emission vil blive udstedt til disse investorer uden fortegningsret for MPI’s eksisterende aktionærer.

Bruttoprovenuet udgør omkring DKK 8.686.575.

Beslutningen om udstedelse af de nye aktier i en rettet emission er truffet i henhold til pkt. 7.2 i MPI’s vedtægter i henhold til hvilken, bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser.

Den samlede aktiekapital i MPI udgør efter gennemførelse af den rettede emission nominelt DKK 1.164.115 fordelt på aktier à DKK 1.

De nye aktier vil være omsætningspapirer udstedt på navn. Aktierne vil ikke være underlagt nogen omsætningsbegrænsninger. Aktierne vil i enhver henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder ret til eventuelt udbytte for regnskabsåret 2015 samt øvrige rettigheder fra og med registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, der forventes at finde sted den 24. februar 2016.

Anvendelse af provenu
Provenuet vil blive anvendt til at styrke MPI’s kapitalressourcer.

Optagelse til handel og officiel notering
De nye aktier vil blive udstedt i den midlertidige fondskode DK0060709574 og vil blive sammenlagt med den permanente fondskode for MPI’s aktier hurtigst muligt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen. De nye aktier forventes optaget til handel på NASDAQ OMX First North Copenhagen i den permanente fondskode fra og med den 29. februar 2016.

Om MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt, den diagnostiske platform DRP(TM), er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have størst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 37 kliniske forsøg, hvoraf de 29 viste, at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik – kunne forudsige, hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP(TM) platformen er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner – i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP metoden bygger på sammenligning at følsomme og resistente celleliner fra mennesker kombineret med klinisk tumorbiologi og kliniske korrelater i st systembiologi netværk. MikroRNA anvendes til bestemte produkter hvor messenger RNA avendes mere bredt og er i højere grad valideret. DRP(TM)-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM) diagnostiske platform. DRP(TM) teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af Companion Diagnostics.  

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Adjungeret Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S