MPI udsteder warrantsHørsholm; 18. februar, 2016 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) (Danmark og Phoenix, AZ, USA) meddeler at 45.000 warrants er blevet udstedt til nøglepersoner, medarbejdere, direktion og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen for Medical Prognosis Institute A/S har i dag besluttet at udstede 45.000 stk. warrants til nøglepersoner, medarbejdere, direktion og medlemmer af selskabets bestyrelse.

I forbindelse med udstedelsen, har bestyrelsesformanden og de to uafhængige bestyrelsesmedlemmer fået tildelt i alt 10.536 stk. warrants, mens direktionen har fået tildelt 2.775 stk. warrants. 

Samtlige warrants er udstedt i henhold til bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 6.1.

Hver warrant giver indehaverne ret til at tegne 1 aktie a nominelt DKK 1 i Medical Prognosis Institute A/S og bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse hermed.

Udnyttelsesprisen for de tildelte warrants er DKK 10,62 pr. warrant.

Udstedte warrants modnes til udnyttelse med 1/36 per måned fra og med 1. juli 2016. Uudnyttede warrants bortfalder automatisk 1. juli 2021.

Bestyrelsens beslutning optages i § 6.1 og bilag 4 i selskabets vedtægter.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM) diagnostiske platform. DRP(TM) teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af Companion Diagnostics.  

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Adjungeret Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S