MPI’s spin-out Oncology Venture rejser 3,6 mio. kr. til at finde kræftlægemidler som kan reddes af MPI’s teknologiHørsholm; 19. februar, 2015 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) meddeler i dag, at Oncology Venture A/S, MPI’s selskab til udvikling af kræftlægemidler har gennemført en kapitalrejsning på mere end 3,6 mio. kr. med 3,366,006 kr. fra Pre-Seed Innovation A/S og 293,000 kr. fra MPI A/S. MPI har efter kapitalrejsningen et ejerskab på 33.44 % af Oncology Venture.

Oncology Venture anvender MPI’s DRP-teknologi som redskab til at udvælge og udvikle kræftlægemidler som allerede har vist effekt – men ikke nok til at opnå markedsføringstilladelse. MPI modtager 10% af al omsætning genereret i Oncology Venture (OV) såvel som betaling for ydelser.

Den tilførte kapital vil blive anvendt til at identificere lægemiddelkandidater mod kræft, der allerede har vist effekt i kliniske undersøgelser, men hvor responsraten ikke har været høj nok til at opnå myndighedernes godkendelse. Oncology Venture vil anvende MPI’s Drug Response Predictor – DRP(TM) på tre niveauer: Til at identificere lovende kræftlægemidler, til at udvælge den indikation (kræftsygdom), hvor det pågældende stof med størst sandsynlighed vil blive godkendt og til sidst anvendt til at udvælge de patienter til kliniske forsøg, der med størst sandsynlighed vil have gavn af det pågældende stof. Kun patienter, som ved test forudsiges at have gavn af det pågældende stof, vil blive inkluderet i de fokuserede fase 2 forsøg. 

Med den tilførte kapital vil Oncology Venture kunne identificere og sikre adgang til kliniske lægemiddelkandidater, hvor MPI’s beskyttede teknologi har potentialet til at øge de kliniske responsrater. Når der er opnået en høj klinisk responsrate i et mindre fase 2 studie, forventes det, at produktet kan sælges til farmaindustrien. MPI’s teknologi forventes at lede til et såkaldt Companion Diagnostic, som kan udnyttes i et fokuseret fase 3 studie og til markedsføring af produktet til patienter, som med høj sandsynlighed vil have gavn af lægemidlet fra Oncology Venture.

“Jeg er på OV’s vegne meget glad for, at selskabet nu får de økonomiske ressourcer til at identificere mulige kræftlægemiddel-kandidater, som har vist potentiale.  Den kliniske udvikling af disse kræftlægemidler vil genoptages og DRP(TM)-teknologien fra MPI vil blive anvendt til at køre fokuserede kliniske fase 2 studier for at øge effekten og vise proof of concept. “ udtaler professor Peter Buhl Jensen, M.D., CEO i MPI. “Ifølge aftalen med Oncology Venture får MPI indtægter svarende til 10 % af de indtægter der genereres i OV og forventningen er at de første studier vil være tilendebragt i H2 2016”, tilføjer Professor Buhl Jensen.

“Målet er en mere effektiv anvendelse af lægemidler til gavn for den enkelte kræftpatient, hvilket er et stort medicinsk behov – og kapitaltilførslen vil få væsentlig indflydelse på validering og værditilvækst af DRP(TM) teknologien, ” siger Steen Knudsen, PhD., CSO og stifter af MPI.

OV’s kapitaltilførsel forventes ikke at have indflydelse på MPI’s finansielle guidance for 2015.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM) diagnostiske platform. DRP teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af companion diagnostics.  

OM MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt den diagnostiske platform DRP(TM), er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have højst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 26 kliniske forsøg, hvoraf de 22 viste at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik kunne forudsige, hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP(TM) platformen er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP(TM) metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner – i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg, for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S