Aktiekapitalet i Oncology Venture ökar till följd av nyttjade tecknings­optioner

Pressmeddelande

Hørsholm, Danmark, 3 oktober 2019 – Oncology Venture A/S meddelar idag att bolagets aktiekapital kommer att öka nominellt med 11 500 DKK och att antalet aktier i bolaget kommer att öka med 230 000 stycken till följd av nyttjande av 230 000 teckningsoptioner av befintliga anställda i bolaget.

Ökningen har genomförts utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i bolaget eller andra. Aktierna tecknas kontant till ett lösenpris om 0,52 DKK per aktie, eller nominellt 0,05 DKK. Oncology Venture tillförs totalt
119 600 DKK genom de nyttjade optionerna. De nya aktierna är ordinarie aktier utan några speciella rättigheter och är fritt överförbara och förhandlingsbara instrument. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i förhållande till bolaget från teckning, d.v.s. bland annat berättiga till full utdelning. Oncology Ventures nuvarande aktiekapital uppgår till 3 523 874,95 DKK och kommer efter registrering av kapitalökningen att uppgå till 3 535 374,95 DKK. Antalet aktier i bolaget uppgår för närvarande till
70 477 499 stycken och kommer efter registrering av kapitalökningen att uppgå till 70 707 499 stycken. Kapitalökningen beräknas att registreras inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Moltke, CFO
E-mail [email protected]
Telefon +45 22 44 54 04

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Growth Market Stockholm: OV.ST) utnyttjar sin patentskyddade teknik DRP® (Drug Response Prediction) i utvecklingen av läkemedel för individualiserad behandling av cancer. Bolaget har en mogen portfölj med sju läkemedelskandidater, varav vissa i preregistreringsfas. Baserat på biopsier som tas innan behandling sätts in analyserar DRP® det genetiska fingeravtrycket i en enskild patients tumör och förutsäger effekten av ett visst läkemedel eller en läkemedelskandidat. Genom att endast inkludera patienter med behandlingskänsliga tumörer i en klinisk prövning, är det möjligt att undvika bakgrundsbrus från icke mottagliga patienter i utläsningen av effektdata. När ett läkemedel väl registrerats kan DRP® användas för att identifiera just de patienter som kan dra nytta av en specifik behandling. Läs mer på www.oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Email: [email protected]. Tel: +46 11 32 30 732

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S