Oncology Venture investerarmöten under andra kvartalet 2019 nytt event

Meddelande till investerare

Hørsholm, Danmark, 26 april, 2018 – Oncology Venture A/S (“Oncology Venture”) meddelar idag att VD Peter Buhl Jensen kommer att presentera företaget på ett antal olika investerarmöten under andra kvartalet 2019. De flesta av dessa möten kan man besöka kostnadsfritt. Se nedan för mer information.

Investerarmöten

Tid Organisatör Plats Registrering
NEW
29 april
11:40-12:00
Biostock
Live
Kungsgatan 33
Stockholm
Registrera dig här för att delta
https://www.eventbrite.com/e/biostock-live-sthlm-april-29-biljetter-60368653267
       
30 april
17.30 – 21.00
Dansk Aktionærforening Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding, Denmark Registrera dig här för att delta:
http://biotekinvestering.dk/kalender/investering-i-biotekselskaber/
       
1 maj 
17.00 – 19.30
Dansk Aktionærforening & Oncology Venture Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Denmark

 

Registrera dig här för att delta:
https://butik.shareholders.dk/events/3856-daf/aktieemission-oncology-venture
       
2 maj 
17.45 – 20.00
Laika Consulting Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm, Sweden Registrera dig här för att delta: http://www.investerarbrevet.se/?z=anmal-dig-till-oncology-ventures-roadshow-7475
       
20 maj
Time: 11:00
Sedermera Fondkommission Clarion Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4, 211 18 Malmö, Sweden

 

Registrera dig här för att delta: https://sedermera.se/da/evenemang/2019-05-20/sedermeradagen-malmo

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communication
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49
För mediafrågor
Thomas Pedersen, Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telephone +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S

Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, för vilken en fas 2-studie är planerad för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com.

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden

Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S