Oncology Ventures metod kan förutsäga om neoadjuvant behandling av bröstcancer med doxorubicin kommer vara framgångsrik – data publicerade i ASCO-tidskrift

Meddelande till investerare

Hoersholm, Danmark och Cambridge, MA, USA, 4 juni 2019 – Oncology Venture A/S meddelar idag att ett e-abstract har publicerats i Journal of Clinical Oncology – en ASCO-tidskrift – vilket beskriver förmågan hos DRP® (Drug Response Prediction) att förutsäga vilka bröstcancerpatienter som har hög sannolikhet att svara på neoadjuvant (tidig) behandling med doxorubicin.

Den nuvarande bristen på adekvat vägledning från biomarkörer leder till att många patienter genomgår kemoterapi utan effektiv påverkan på tumören. Ett e-abstract i Journal of Clinical Oncology rapporterar positiva resultat från en studie av Oncology Ventures multigena mRNA-baserade teknik för att förutsäga läkemedelsrespons (DRP®). DRP® har validerats grundligt i andra sammanhang, senast vad gäller att prediktera effekten av behandling med epirubicin – en besläktad molekyl – i avancerad bröstcancer [1].

Baserat på analyser utförda av författarna dras slutsatsen att DRP® kan förutsäga vilka patienter som har hög sannolikhet att svara på neoadjuvant behandling med doxorubicin. Modern multigenteknik kan ge stöd till behandlande läkare i valet mellan kirurgiska ingrepp och neoadjuvant kemoterapi.

Publikationen “Doxorubicin response prediction in neoadjuvant breast cancer therapy” finns tillgänglig här.

1. Buhl ASK, et al. (2018): Predicting efficacy of epirubicin by a multigene assay in advanced breast cancer within a Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) cohort: a retrospective-prospective blinded study. Breast cancer research and treatment. doi: 10.1007/s10549-018-4918-4.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl
IR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen
Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: [email protected], telefon 040-615 14 10

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S