OV – Uppdatering gällande deltagande på investerarträffar under Q4 2018Meddelande till investerare 

Hørsholm, Danmark och Cambridge, MA, USA, 5 november 2018 – Oncology Venture A/S (“Oncology Venture”) meddelar idag en uppdatering gällande när medlemmar i bolagets ledning kommer att ge investerarpresentationer under det fjärde kvartalet 2018. Bolagets VD Peter Buhl Jensen ger företagspresentationer vid två olika tillfällen: på Sedermeradagen i Stockholm och på BIO-Europe i Köpenhamn. Claus Frisenberg, CCO, presenterar bolaget på en nätverksträff arrangerad av Thamhaksa Company AB i Malmö. COO Ulla Hald Buhl presenterar företaget på en medlemsträff som arrangeras av My Money Invest & Moneypenny i Köpenhamn. De flesta av dessa möten är kostnadsfria att delta på. Se nedan för mer information.

Investerarträffar

Datum och tid Organisatör Plats Anmälan
6 november
11.30
BIO-Europe Bella Center
Center Blvd. 5,
2300 Köpenhamn

Anmäl dig här:
https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/
7 november
16.35 – 17.00
Sedermera Fondkommission Waterfront Congress Center
Nils Ericsons Plan 4
111 64 Stockholm

Anmäl dig här: https://www.sedermera.se/da/evenemang/2018-11-07/sedermeradagen-stockholm-2018
7 november
9.45 – 10.30
Thamhaksa Company AB MAQS Advokatbyrå,
Gibraltargatan 7,
211 18 Malmö

För att delta, OSA till Veeradeth Thamhaksa, [email protected] senast den 26 oktober för att bekräfta ditt deltagande
10 november
12.45
Moneypenny & My Money Invest Metropol,
Kronprinsesse Sofies Vej 35,
2000 Frederiksberg
Anmäl dig här:
https://www.eventbrite.com/e/moneypenny-medlemskonference-kbh-tickets-50044802351
       

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communication
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49
För mediafrågor
Thomas Pedersen, Carrotize – Your Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, för vilken en fas 2-studie är planerad för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 98 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com.

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: 
https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför OV:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sverige

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S