Medical Prognosis Institute A/S offentliggør resultatet af fortegningsemissionenHørsholm; 7. oktober 2014 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI) offentliggør i dag resultatet af fortegningsemissionen.

Medical Prognosis Institute A/S offentliggjorde den 12. september 2014 prospekt i forbindelse med udbud af minimum 44.330 og op til 104.064 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 med fortegningsret for selskabet eksisterende aktionærer, jf. selskabsmeddelelse nr. 22. Selskabets eksisterende aktionærer blev tildelt tegningsretter i forholdet 1:1, og tegningsforholdet var 10:1, således at tegning af én ny aktie krævede 10 tegningsretter.

Tegningsperioden for fortegningsemissionen sluttede fredag den 3. oktober 2014. Der blev i alt tegnet 55.736 stk. nye aktier til tegningspris DKK 180. Derudover er der givet tilsagn om tegning om yderligere 1.388 stk. nye aktier i henhold til garanti om tegning, og Medical Prognosis Institute A/S har af tegneren fået oplyst, at tegningsbeløbet for disse aktier er overført til selskabet, men da de endnu ikke er modtaget, er der ikke sikkerhed for at disse yderligere aktier vil blive tegnet. Resultatet af udbuddet er dermed et bruttoprovenus for selskabet på DKK 10.032.480 (og DKK 10.282.320 hvis betalingen for de yderligere 1.388 stk. nye aktier modtages af selskabet).  Der var givet forhåndstilsagn om tegning af 19.287 stk. nye aktier ved udnyttelse af tegningsretter samt garanti for tegning af 25.043 stk. nye aktier, dvs. 44.330 stk. nye aktier i alt. Af disse 44.330 stk. nye aktier er 42.942 stk. nye aktier tegnet og betalt, mens betalingen for 1.388 nye aktier stadig udestår. Medical Prognosis Institute A/S forventer at modtage betaling for de 1.388 stk. nye aktier den 8. oktober2014, således at det samlede resultat af udbuddet vil være 57.124 stk. nye aktier.

“Det er en glæde at se den opbakning, der er omkring selskabet fra eksisterende aktionærer. Det er ligeledes en stor glæde, at kunne sige velkommen til en række nye aktionærer, som vil være med til at gøre en forskel med at forbedre kræftbehandlingen.
Med det seneste kapitalindskud har MPI nu midler til at fortsætte driften i en længere periode, samt styrke vores tilstedeværelse på det amerikanske marked. Vi ønsker således, at øge vore salgsaktiviteter samt bygge laboratoriefaciliteter for at fremme samarbejdet og kendskabet til vores Drug Response Predictor”, udtaler CEO Peter Buhl Jensen.

De nye aktier vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen den 10. oktober 2014.

De nye aktier optages til handel på NASDAQ OMX First North Denmark den 14. oktober 2014 under ISIN koden for de eksisterende aktier DK0060514487.

 

For yderligere information kontakt venligst

Peter Buhl Jensen, CEO
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor for MPI: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark


Om MPI

MPI er en IT- Medico virksomhed, har udviklet et produkt, der kan få stor betydning for udviklingen af kræftlægemidler og behandlingen af kræftpatienter. MPI udvikler Drug Response Predictors hvilket er gen-tests der forudsiger patienters følsomhed for et givent kræftlægemiddel. MPI’s kunder er farma og biotek der udvikler kræftlægemidler. MPI’s teknologi er udviklet fra data med over 3.000 patienters kræftvæv og valideret i 26 kliniske undersøgelser. Gen-testen er bredt anvendelig i alle kræfttyper og til langt de fleste kræftlægemidler og skønnes især gavnlig i det store flertal af kræftsygdomme, hvor der ikke findes andre markører.

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S