MPI deltager i InvestorDagen i København den 12. april 2016Company News

Hørsholm; 9. April 2016 – Tirsdag den 12. april 2016 deltager Medical Prognosis Institute i InvestorDagen 2016 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, Danmark.

Tirsdag den 12. april arrangerer Dansk Aktionærforening for 18. år i træk Danmarks største begivenhed for private investorer. Her kan du møde uvildige rådgivere, børsnoterede selskaber og finansielle udbydere, som kan give dig et indblik i, hvordan du kan få det højest mulige afkast af dine opsparinger. Der vil dagen igennem være åbent i det store messeområde, og vi præsenterer et stort foredragsprogram med gæstetalere, topchefer og analytikere.

MPI har en stand, hvor der vil være repræsentanter fra selskabet og Ulla Hald Buhl, Chief Investor Relations & Communications Officer holder en præsentation med titlen Cancer is Personal, Personalized Medicine kl 19.10.

Mere information om InvestorDagen finder du her:

http://www.shareholders.dk/investordagen

Om MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt, den diagnostiske platform DRP(TM), er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have størst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 37 kliniske forsøg, hvoraf de 29 viste, at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik – kunne forudsige, hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP(TM) platformen er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner – i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP metoden bygger på sammenligning at følsomme og resistente celleliner fra mennesker kombineret med klinisk tumorbiologi og kliniske korrelater i st systembiologi netværk. MikroRNA anvendes til bestemte produkter hvor messenger RNA avendes mere bredt og er i højere grad valideret. DRP(TM)-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM) diagnostiske platform. DRP(TM) teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af Companion Diagnostics.  

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Adjungeret Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S