MPI offentliggør Company Description – VirksomhedsbeskrivelseHørsholm; 3. oktober 2013 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI) offentliggør i dag Company Description (Virksomhedsbeskrivelse) som led i optagelse til handel på First North Denmark der er en alternativ markedsplads drevet af NASDAQ OMX Danmark.  

Baggrund for optagelse til handel på First North Denmark

Medical Prognosis Institute A/S (“Selskabet” eller “MPI”) er en IT- Medico virksomhed, der siden 2004 har udviklet et banebrydende produkt, der kan revolutionere udviklingen af kræftlægemidler og behandlingen af kræftpatienter.

MPI’s primære produkt er en Drug Response Prediction (“DRP”) til at forudsige, hvilke patienter et kræftlægemiddel virker på. MPI’s teknologi er efter Ledelsens vurdering bekræftet i samarbejde med førende amerikanske statistikere med ekspertise indenfor analyse af kræftlægemiddeludvikling. Teknologien bag DRP er færdigudviklet og blev patenteret i USA i 2013. Ledelsen forventer, at teknologien har et stort internationalt potentiale og har i løbet af de sidste tolv måneder oplevet, at interessen for MPI’s teknologi er vokset betydeligt indenfor farmaindustrien. MPI har haft god fremgang i antallet af kundeaftaler, og Ledelsen vurderer, at MPI nu står foran et markedsgennembrud.

MPI har netop sikret finansiering til at opbygge en amerikansk salgsorganisation, og Selskabet har i august 2013 etableret det amerikanske datterselskab Medical Prognosis Institute, Inc. Med en eksisterende organisation, der har stor erfaring inden for IT og onkologi, er Selskabet således gearet til vækst.

Formålet med at optage MPI til handel på First North Denmark er, at få blåstemplet MPI over for internationale samarbejdspartnere, og herigennem at skabe øget interesse, hvilket kan hjælpe til at synliggøre Selskabets potentiale overfor medier, investorer og andre interessenter. At MPI bliver optaget til handel på First North Denmark giver samtidig MPI’s aktionærer en markedsværdi af deres investering, og den forventede vækst MPI står foran vil potentielt øge værdien af Selskabet i fremtiden. Optagelse til handel på First North Denmark forventes at give MPI’s aktionærer en attraktiv langsigtet exitmulighed og samtidig give nye aktionærer en mulighed for at erhverve aktier i Selskabet.

Virksomhedsbeskrivelsen er også at finde på MPI’s hjemmeside.

For yderligere information kontakt venligst
Peter Buhl Jensen, CEO
e-mail: [email protected]
Mobil: +45 21 60 89 22

Certified Advisor
Carsten Yde Hemme
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Om MPI
MPI er en IT- Medico virksomhed, har udviklet et produkt, der kan få stor betydning for udviklingen af kræftlægemidler og behandlingen af kræftpatienter. MPI udvikler Drug Response Predictors hvilket er gen-tests der forudsiger patienters følsomhed for et givent kræftlægemiddel. MPI’s kunder er farma og biotek der udvikler kræftlægemidler. MPI’s teknologi er udviklet fra data med over 3.000 patienters kræftvæv og valideret i 24 kliniske undersøgelser. Gen-testen er bredt anvendelig i alle kræfttyper og til langt de fleste kræftlægemidler og skønnes især gavnlig i det store flertal af kræftsygdomme, hvor der ikke findes andre markører.

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S