MPI og Alion Pharmaceuticals, Inc. indgår partnerskab for at udvikle Drug Response Predictors til ionkanal-hæmmere til kræftbehandlingHørsholm; 5. november 2014 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI) (Danmark og Phoenix, AZ, US) og Alion Pharmaceuticals, Inc. (Alion) (Belmont, Californien) meddeler i dag at de har indgået en partnerskabsaftale med henblik på udvikling af specifikke Drug Response Predictors til identifikation af kræftpatienter, som med høj sandsynlighed vil have effekt af Alions ionkanal-hæmmer til behandling af visse kræftformer.

MPIs Drug Response Predictor (DRP(TM)) platform til udvikling af biomarkører såkaldte “Companion Diagnostics” er baseret på systembiologi. DRP er valideret adskillige gange og kan anvendes til at identificere de patienter, der med størst sandsynlighed vil få gavn af en given behandling. Dermed gives mulighed for en målrettet inklusion af patienter i kliniske undersøgelser.

Alion udvikler en række innovative ionkanal-hæmmere til behandling af visse kræftformer. Ionkanaler regulerer bestemte stadier i kræftens etablering og udvikling. Ved at blokere ionkanaler kan man hæmme væksten af visse svulster.

MPI vil ved hjælp af sin DRP-teknologi identificere biomarkører, der passer specifikt til Alions førende ionkanal-hæmmer med henblik på at anvende DRP’en til at identificere og inkludere patienter i en fase 1 undersøgelse af stoffet.

“Vi er meget begejstrerede over at indgå partnerskab med Alion med henblik på at gennemføre den kliniske udvikling af deres lovende ionkanal-hæmmer. Vi er glade for at kunne tilvejebringe og anvende et nyt paradigme til udvikling af kræftlægemidler. Dette gør vi ved at anvende vores diagnostiske platform DRP(TM) til at designe og gennemføre kliniske undersøgelser, hvor de patienter der inkluderes, er dem der har højst sandsynlighed for at få gavn af behandlingen” siger Professor, Peter Buhl Jensen, M.D., CEO of MPI.

Dr. Allan Bates, Ph.d., CEO i Alion Pharmaceuticals kommenterede endvidere: Dette projekt understreger Alions engagement i udvikling af præcisions-kræftmedicin ved at anvende banebrydende Companion Diagnostics til identifikation og inklusion af de rette patienter med det formål at gennemføre succesfulde kliniske undersøgelser med netop de patienter, som vil få gavn af behandlingen. “

“Vi er overbeviste om at DRP(TM) biomarkøren, som skal udvikles til Alions førende ionkanal-hæmmer, vil kunne identificere og udvælge de patienter, der med størst sandsynlighed vil have gavn af stoffet, og vi ser frem til at bekræfte dette i løbet af fase 1 undersøgelsen, ” bemærker Steen Knudsen, Ph.d., CSO and Co-Founder of MPI.

Om MPI

Medical Prognosis Institute, deltager i udviklingen af “personalized medicine” gennem partnerskaber ved hjælp af den diagnostiske platform DRP(TM) Ved at anvende DRP-en strømlines og risikominimeres kliniske afprøvninger gennem optimering af biomarkører, patient stratificering og udvikling af Companion Diagnostics.

Om Alion Pharmaceuticals

Alion Pharmaceuticals, Inc. udvikler innovative, “small molecule” ionkanal-hæmmere og integral membran proteiner for at tilvejebringe nye behandlingsmetoder til kræft og neurodegenerative sygdomme.

Om MPI’s genetiske responsprofil, Drug Response Predictor – DRP(TM)

MPI’s førende produkt DRP(TM) er et værktøj til, på baggrund af tumor-væv, at udvikle gen-signaturer, som kan forudsige hvilke kræftpatienter, som med højst sandsynlighed kan få gavn af et givent kræftlægemiddel. DRP(TM) er blevet testet i 26 kliniske undersøgelser, hvor 22 undersøgelser viste, at DRP(TM) kunne forudsige, hvilke patienter der ville have gavn af en given behandling. DRP(TM) er også blevet vurderet eksternt, hvilket er publiceret i samarbejde med førende statistikere fra MD Anderson Cancer center. DRP(TM) metoden kan anvendes til at designe kliniske udviklingsplaner, hvilket indbefatter valg af den eller de kræftformer et givent stof vil være relevant for, samt patientstratifikation på baggrund af gensignaturer. Derudover kan individuelle patienters kræftvæv med DRP(TM)-metoden analyseres i en screeningsproces, for at sikre, at det er patienter med høj sandsynlighed for gavn af behandlingen, der inkluderes i den kliniske undersøgelse. DRP(TM)-metoden kan anvendes på alle kræftformer og er patenteret på mere end 60 anti-kræftmidler i USA i 2013.

Det her annoncerede samarbejde har ikke nogen væsentlig indflydelse på årsresultatet for 2014.

For yderligere information kontakt venligst

CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, Ph.d.

E-mail: [email protected]

Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S