MPI’s DRP-teknologi kan blindet forudsige hvilke patienter med lymfeknudekræft der vil have gavn af standardbehandlingenHørsholm 21 februar 2015 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) har samen med Rigshospitalet, Hæmatologisk Afdeling publiceret data der viser, at MPI’s biomarkør DRP(TM) kan hjælpe med til at identificere hvilke patienter med lymfeknudekræften Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL), som med størst sandsynlighed vil have gavn af standardbehandlingen med kombinationerne (R-CHO(E)P) efter de stoffer der indgår. Resultaterne er publiceret i PLOS ONE et internationalt, peer-reviewed, open-access, online tidsskrift og vises under titlen ‘Development and blind clinical validation of microRNA based predictor of response to treatment with R-CHO(E)P in DLBCL’.

I en population af 116 førstegangs-behandlede patienter med lidelsen DLBCL forudsagde MPI korrekt, hvilke patienter der med størst sandsynlighed ville have gavn af standardbehandlingen med (R-CHO(E)P) – og hvilke der med størst sandsynlighed ikke ville gave gavn af behandlingen. Data fra undersøgelsen anslår at overlevelsen kan forbedres, hvis MPI’s biomarkør DRP(TM)- bliver anvendt til at vælge den optimale behandling i anden- og tredjelinje behandling. Resultaterne kræver yderligere validering i en større population af patienter med DLBCL med tilbagefald af sygdommen, for at kunne vurdere DRP’ens potentielle nytte ved anden- og tredjelinje behandling. MPI har udviklet såkaldte mikroRNA profiler til patienter med DLBCL, der kan forudsige, hvilke af disse patienter der vil have dårlig gavn af kombinationsbehandling med CHOP. Forudsigelsen foregår ved en analyse af små stykker RNA såkaldte mikroRNA i kræftknuden. Forskning har vist at mikroRNA er aktive i at tænde og slukke for kræftens gener og dermed også for følsomheden for en række kræftmidler.

Eftersom mere end 80% af patienterne har gavn af førstelinje-behandlingen, ligger det kliniske behov i anden- og tredjelinjebehandlingen, hvor sandsynligheden for effekt er mindre og antallet af behandlings­muligheder er stort. Vore resultater viser, at der er et potentiale for at DRP’en kan hjælpe ved valg af optimal behandling.

Læs hele artiklen via dette link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25692889

Vores mål I MPI er at vores DRP kan hjælpe læger i at vælge den optimale behandling til gavn for kræftpatienten. Disse resultater, skabt i samarbejde med førende danske kræftlæger, viser at vi kan med stor sandsynlighed vil kunne hjælpe patienter med lymfeknudekræft, der har tilbagefald af deres sygdom”, siger Professor, Peter Buhl Jensen, M.D., CEO i MPI.

Vi er glade for at kunne publicere endnu en klinisk validering af vores DRP(TM)-teknologi, tilføjer Dr. Steen Knudsen, Ph.D., CSO og medstifter af MPI.

OM MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt den diagnostiske platform DRP(TM), er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have højst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 26 kliniske forsøg, hvoraf de 22 viste at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik kunne forudsige, hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP(TM) platformen er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP(TM) metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner – i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg, for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM) diagnostiske platform. DRP teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af companion diagnostics.  

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S