MPI’s spin-out, Oncology Venture annoncerer overtegning på 370% i forbindelse med aktieemission før IPO på AktieTorgetHørsholm; 29 juli, 2015 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) annoncerede i dag resultatet af aktieemission i forbindelse med IPO af Oncology Venture Sweden AB. Emission blev overtegnet med 370%. Oncology Venture er et spinout fra MPI der udvikler kræftlægemidler. MPI er storaktionær med en aktiepost på 24% af Oncology Venture Sweden AB efter kapitaltilførslen.

Den 5. juni annoncerede MPI at Oncology Venture Sweden AB ønskede at blive noteret på AktieTorget i Sverige med henblik på at rejse mellem 16 og 21 millioner SEK. Tegningsperioden sluttede den 24. juni med en overtegning på 370%.  Resultatet af emissionen blev tegning af 2,840,000 aktier. Emissionen giver Oncology Venture Sweden AB et provenue før omkostninger på 21,000,000 SEK. Investor basen i Oncology Venture Sweden AB er efter IPO’en omkring 1,340.

“Vi er meget glade for den store støtte fra MPI’s investorer og de mange nye investorer som vi byder velkomne i Oncology Venture. Det er en glæde at så mange tror på ideen om MPI’s DRP(TM) teknologi og anvendelsen af denne ved udviklilng af kræftbehandling,” siger Professor Peter Buhl Jensen, M.D., CEO i Oncology Venture og MPI. “Succes i Oncology Venture vil give vigtig verificering af MPI’s DRP(TM) teknologi og skabe værdi for patienter, Oncology Venture og MPI. Derudover er MPI storaktionær i Oncology Venture og modtager 10% royaltybetaling fra projektindtægter, “ kommenterede Buhl Jensen.

Første handelsdag på AktieTorget bliver 22. juli 2015 under handelskoden OV og ISIN koden SE0007157409.

Om Oncology Venture
Oncology Venture Sweden AB, et spin-out fra MPI, fokuserer på at finde og udvikle kræftlægemidler der ikke har opnået høj nok responsrate og gennemføre nye kliniske undersøgelser med anvendelse af MPI’s multible biomarkør – DRPtm til udvælgelse, inklusion og behandling af de rette patienter med den rette kræftsygdom.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP diagnostiske platform. DRP teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af companion diagnostics.  

Om MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt, den diagnostiske platform DRP, er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have størst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 26 kliniske forsøg, hvoraf de 22 viste, at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik – kunne forudsige, hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP platformen er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner -i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S