MPI’s spin-out Oncology Venture og Lantern Pharma annoncerer partnerskab med henblik på at udvikle Irofulven til metastatisk prostatakræftHørsholm; 29. Maj, 2015 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) (Danmark og Phoenix, AZ, USA) meddeler i dag, at Oncology Venture ApS, MPI’s selskab til udvikling af kræftlægemidler og Lantern Pharma, Inc. (Dallas, TX, USA) har indgået aftale om klinisk udvikling af Irofulven til behandling af prostatakræftpatienter med spredning af sygdommen (metastatic castration resistant prostrate cancer (mCRPC)).  

Aftalen er indgået på baggrund af at Oncology Venture har en Drug Response Predictor som kan bruges til at udvælge de patienter der forventes at have størst gavn af irofulven. Oncology Venture og Lantern Pharma modtog i marts en bevilling på 800,000 USD svarende til ca. 5,25 mio. kr. fra ICIP (Life Sciences International Collaborative Industry Program), som administreres af Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) og Region Hovedstaden. Lantern Pharma har rettighederne til Irofulven og med licensaftalen får Oncology Venture de eksklusive verdensomspændende rettigheder til den kliniske udvikling og kommercialisering af Irofulven til behandling af kræft. Lantern Pharma får til gengæld licens- og milepælsbetalinger og royalties.  Yderligere finansielle detaljer er ikke offentliggjort. De kliniske undersøgelser forventes at finde sted i Boston, USA og/eller i København.
MPI har udviklet en solidt valideret biomarkørplatform baseret på systembiologi, Drug Response Predictor (DRP(TM)), som kan identificere de patienter, som med størst sandsynlighed vil respondere på et given stof og som dermed vil være oplagte kandidater, at inkludere i en given klinisk undersøgelse. Oncology Venture inlicenserer og investerer i lovende antikræftlægemidler, som tidligere ikke har vist tilstrækkelig høj responsrate til at opnå markedsføringstilladelse, men som med den rette indikation og de rette patienter, valgt med MPI’s teknologi, vil kunne opnå en sådan.
Irofulven, en såkaldt transcription-coupled repair specific antitumor agent, har vist sig lovende i en række tidligere kliniske studier, men det er ikke lykkedes, at vise tilstrækkelig effekt til en markedsføringstilladelse. Under partnerskabet vil Oncology Venture og Lantern Pharma anvende en Irofulven-specifik DRPTM biomarkør, udviklet af MPI, til at udvælge og inkludere patienter, som med stor sandsynlighed vil respondere, i et målrettet fase 2 studie med stoffet i mCRPC (også kendt som HRMPC). mCRPC er den betydeligste årsag til dødelighed blandt patienter med prostata kræft.

“Vi er glade for at indgå partnerskab med Lantern Pharma med henblik på klinisk udvikling af Irofulven og glæder os til at fremme et nyt paradigme i udvikling af kræftlægemidler ved at designe og drive kliniske studier med en målrettet population af patienter. Patienterne udvælges på baggrund af deres specifikke tumorbiologi ved anvendelse af MPI’s diagnostiske platform. ”  Siger Professor Peter Buhl Jensen, M.D., Ph.d., CEO i Oncology Venture and MPI“Etableringen af partnerskabet med Lantern Pharma understreger yderligere ønsket om at anvende vores DRPTM for at hjælpe de rette patienter med den rette behandling, ” fortsætter Peter Buhl Jensen

Dr. Arunkumar Asaithambi, Ph.d., medstifter af Lantern Pharma, kommenterede yderligere: “ Vi er begejstrede for vores Irofulven-partnerskab med Oncology Venture, som understreger Lantern Pharmas engagement i udviklingen af præcision kræftlægemidler ved anvendelse af avancerede companion diagnostics. Ved hjælp af DRP(TM) biomarkøren ønsker vi at identificere og inkludere de rette kræftpatienter med henblik på at gennemføre et vellykket klinisk forsøg med patienter, der rent faktisk vil få gavn af Irofulven. “


Vi er meget begejstrede for at arbejde med Lantern Pharma på dette ny-orienteringsprojekt, og vi er overbeviste om, at vores DRP(TM) biomarkør for Irofulven vil muliggøre identifikation og udvælgelse af sandsynligt responderende patienter til denne målrettede inklusion til fase 2 forsøg i mCPRC ,bemærkede Dr. Steen Knudsen , ph.d., CSO.

Om Oncology Venture
Oncology Venture A/S, et spin-out fra MPI, fokuserer på at finde og udvikle kræftlægemidler der ikke har opnået høj nok responsrate og gennemføre nye kliniske undersøgelser med anvendelse af MPI’s multible biomarkør – DRP til udvælgelse, inklusion og behandling af de rette patienter med den rette kræftsygdom.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP diagnostiske platform. DRP teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af companion diagnostics.  

Om Lantern Pharma
Lantern Pharma fremmer præcisions kræftmedicin ved at kombinere kemo therapeutika, der er i klinisk afprøvning med personaliseret genetisk testning for at minimere risiko i klinisk udvikling. Lantern har rettighederne til Irofulven.

Om MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt, den diagnostiske platform DRP, er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have størst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 26 kliniske forsøg, hvoraf de 22 viste, at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik – kunne forudsige, hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP platformen er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner -i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

James G. Cullem, J.D.
VP of Corporate Development
E-mail:  [email protected]
Cell Phone:  +1 (978) 500-0863

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S