MPI’s spin-out Oncology Venture og Lantern Pharma modtager ICIP bevilling til udvikling af Irofulven til metastatisk prostatakræftHørsholm; 4. marts, 2015 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) (Danmark og Phoenix, AZ, USA) meddeler i dag, at Oncology Venture A/S, MPI’s selskab til udvikling af kræftlægemidler og Lantern Pharma har modtaget en bevilling på 800,000 USD svarende til ca. 5,25 mio. Kr. fra ICIP. Bevillingen gives til at støtte samarbejdet omkring den kliniske udvikling af Irofulven med anvendelse af MPI’s prædiktive biomarkør. Irofulven gives som behandling af prostatakræftpatienter med spredning af sygdommen (metastatic castration resistant prostrate cancer (mCRPC)).

Oncology Venture og Lantern Pharma har modtaget 800,000 USD ca. 5,25 mio. Kr. i bevilling, som en del af Life Sciences International Collaborative Industry Programmet (ICIP), der uddeles af Massachusetts Life Sciences Center (MLSC).  ICIP programmet støtter kommercielt lovende Life Science projekter, der udføres af selskaber placeret i Massachusetts som samarbejder med udenlandske partnere. Medicon Valley og Danmark er blandt de udvalgte regioner og lande, hvor også OV og MPI er hjemhørende. MLSC og Region Hovedstaden – som har Cobis som lead partner – deles om beløbet, der tilføres OV og Lantern Pharma.
MPI har udviklet en valideret Drug Response Predictor (DRP) baseret på systembiologi. DRP’en kan anvendes til at udvælge patienter, der med høj sandsynlighed vil have gavn af et givent kræftlægemiddel, til selekteret inklusion i kliniske forsøg. Oncology Venture opkøber og investerer i lovende kræftlægemiddelkandidater, som ikke tidligere har vist høj nok effektrate i kliniske undersøgelser. Sådanne stoffer vil kunne reddes ved at identificere den rigtige indikation dvs. den kræftsygdom, der har størst chance for at blive godkendt og ved at identificere de patienter, der vil have størst mulig gavn af lægemidlet.

Lantern har rettighederne til Irofulven. Irofulven, en såkaldt transcription-coupled repair specific antitumor agent, har vist sig lovende i en række tidligere kliniske studier, men det er ikke lykkedes at vise tilstrækkelig effekt. Bevillingen muliggør, at OV og Lanterne Pharma i samarbejde kan anvende en Irofulven-specifik biomarkør udviklet af MPI til at udvælge de patienter, der vil have højst sandsynlighed for effekt af Irofulven, til at indgå i en fokuseret fase 2 undersøgelse i metastatisk hormon-resistent prostatakræft (mCRPC også kendt som HRMPC). Denne type metastatisk prostatakræft er den største årsag til død blandt prostatakræft-patienter. 

“Vi er meget glade for at skulle udvikle Irofulven i klinikken i samarbejde med Lantern Pharma. Vi ser frem til at fremme et nyt paradigme i kræftlægemiddeludvikling via MPI’s biomarkør DRP, som sætter os i stand til at designe og udføre studier i en targeteret population af patienter, der, baseret på deres tumorbiologi, er identificeret som patienter med høj sandsynlighed for gavn af kræftlægemidlet,” siger Professor, Peter Buhl Jensen, M.D., CEO i MPI og Oncology Venture. ” ICIP bevillingen understreger forventningen om, at denne nye metode kan sætte os i stand til at behandle de rigtige patienter med det rigtige kræftlægemiddel,” kommenterede Buhl Jensen.

Dr. Arunkumar Asaithambi, Ph.D., CEO of Lantern Pharma, kommenterede yderligere: “Dette projekt og bevillingen understreger Lantern’s engagement i at udvikle præcisionskræftlægemidler ved at anvende cutting-edge Companion Diagnostics, dvs. MPI’s DRP biomarkør til at identificere og inkludere de rigtige patienter, med det formål at vore kliniske studier udføres med succes med patienter der vil få gavn af Irofulven.”

“Vi er overbeviste om, at DRP-biomarkøren for Irofulven vil sætte os i stand til, at identificere og udvælge de patienter, der med højst sandsynlighed vil få gavn af lægemiddelkandidaten og vi ser frem til at kunne bekræfte dette via det planlagte targeterede fase 2 studie i metastatisk prostatakræft under,” udtalte Steen Knudsen, Ph.D., CSO og Founder af MPI.

Om Oncology Venture
Oncology Venture A/S, et spin-out fra MPI, fokuserer på at finde og udvikle kræftlægemidler der ikke har opnået høj nok responsrate, ved at genneføre nye kliniske undersøgelser med anvendelse af MPI’s multible biomarkør – DRP til at udvælge, inkludere og behandle de rette patienter med den rette kræftsygdom.

Om Lantern Pharma
Lantern Pharma fremmer præcisions kræftmedicin ved at kombinere kemo therapeutika der er I klinisk fase med personaliseret genetisk testing for risikominimere klinisk udvikling. Lantern har rettighederne til Irofulven.

Om MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt den diagnostiske platform DRP, er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have højst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 26 kliniske forsøg hvoraf de 22 viste at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik kunne forudsige hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP platformen er også blevet eksternet valideret hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner -i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP diagnostiske platform. DRP teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af companion diagnostics.  

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

James G. Cullem, J.D.
VP of Corporate Development
E-mail:  [email protected]
Cell Phone:  +1 (978) 500-0863

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S