Ny dansk gen-test fra MPI til at målrette brugen af kræftlægemidler – succesfuldt bedømt i USAHørsholm; 1. oktober 2013 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI) har udviklet en gen-test der kan matche patient og kræftlægemiddel. Behovet for MPI’s teknologi er størst for lægemidler, hvor man ikke har en markør i forvejen, men det er til gengæld også dem, der er flest af. I samarbejde med det anerkendte amerikanske MD Anderson Cancer Center er gen-testen succesfuldt bedømt i tre forskellige kræftsygdomme med tre forskellige medicinske behandlinger. Samarbejdet er offentliggjort i en artikel i det anerkendte Journal of the National Cancer Institute.

Der er heldigvis flere og flere stoffer til effektiv behandling af kræft, men ligesom patienter er ikke ens, er kræftknuder også forskellige. Der er næsten ingen stoffer som virker på alle, mange stoffer virker kun hos få patienter og der er ofte ingen mulighed for på forhånd at finde ud af, om et givent middel virker.  MPI har siden 2005 udviklet en gen-test og tilhørende database – som ved anvendelse af meget store mængder data (BigData) – har bestemt geners følsomhed for en lang række godkendte og eksperimentelle kræftlægemidler. Testen udnytter, at man i dag kan aflæse alle geners aktivitet  i patientens kræftknude og via databasen undersøge, om kræften og stoffet er et godt match.

Testen kan dermed anvendes til at forudsige, hvilke patienter der vil have gavn af et givent kræftlægemiddel. Efter at gen-testen har vist sin styrke i en række interne undersøgelse, har MPI nu i et samarbejde med det amerikanske MD Anderson Cancer Center bekræftet testen. Biostatistikere på MD Anderson udvalgte i den forbindelse tre kliniske studier og ved hjælp af MPI’s gentest forudså MPI, hvilke patienter der ville have gavn af behandlingen. I alle tre tilfælde var MPI’s forudsigelse (Sensitivity Score) signifikant associeret med det primære behandlings-respons.

For de fleste kræftformer og behandlinger eksisterer der ikke en effekt-markør, som kan hjælpe lægen i behandlingsbeslutningen og det er her MPI’s gen-test umiddelbart er mest værdifuld.  MPI målretter sit “first wave” salg  netop til farmaselskaber, der udvikler ny kræftbehandling, hvor der ikke er prediktive effekt-markører.

“MPI har et banebrydende produkt til et forretningsområde med et stort potentiale. Det er min vurdering at MPI står foran et gennembrud med gen-testen, der kan forudsige følsomhed for kræftlægemidler og mhp at etablere flere samarbejder vi har derfor oprettet MPI Inc. i USA, ” siger administrerende direktør Peter Buhl Jensen. Han kommenterer endvidere: “Vi ser også frem til selv at kunne anvende MPI’s teknologi via vores udviklingsarm Oncology Venture, der er et selskab oprettet til at udvikle lovende kræftlægemidler med MPI’s teknologi.”

“Vi konkluderer, at behovet for MPI’s teknologi er størst for lægemidler, hvor man ikke har en markør i forvejen, men det er til gengæld også dem, der er flest af,” siger forskningsdirektør Steen Knudsen, der har grundlagt MPI og er medforfatter på artiklen.

Resultaterne af afprøvningen er publiceret i det anerkendte Journal of the National Cancer Institute, der efter en kritisk gennemgang har godkendt resultaterne. http://jnci.oxfordjournals.org/content/105/17/1284.abstract

For yderligere information kontakt venligst
Peter Buhl Jensen, CEO
[email protected]
Mobil: +45 21 60 89 22

Om MPI
MPI er en IT- Medico virksomhed, har udviklet et produkt, der kan få stor betydning for udviklingen af kræftlægemidler og behandlingen af kræftpatienter. MPI udvikler Companion Diagnostics hvilket er gen-tests der forudsiger patienters følsomhed for et given kræftlægemiddel. MPI’s kunder er farma og biotek der udvikler kræftlægemidler. MPI’s teknologi er valideret i data fra over 3.000 patienters kræftvæv i 24 kliniske undersøgelser. Gen-testen er bredt anvendelig i alle kræfttyper og til langt de fleste kræftlægemidler og skønnes især gavnlig i det store flertal af kræftsygdomme hvor der ikke findes andre markører.

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S