Första patienten doserad i en fas 2-studie med LiPlaCis vid prostatacancer

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark och Cambridge, MA, US, 11 mars 2019 – Oncology Venture A/S (“OV” eller “Bolaget”) meddelar idag att den första patienten har doserats i en fas 2-studie med LiPlaCis® vid prostatacancer. Oncology Venture har fått godkännande från danska läkemedelsmyndigheten att behandla upp till 15 prostatacancerpatienter med LiPlaCis®. Liksom vid den pågående fas 2-studien med LiPlaCis® vid bröstcancer kommer Oncology Ventures diagnostiska verktyg DRP att användas för att identifiera de prostatacancerpatienter som mest troligt kommer att svara på en behandling med LiPlaCis®.

LiPlaCis® är en intelligent, målinriktad, liposom beredningsform av cisplatin som är en av världens mest använda kemoterapier. Den speciella formuleringen som finns i LiPlaCis® gör att substansen levereras direkt till tumören. Det tillhörande diagnosverktyget LiPlaCis DRP® identifierar de patienter som förväntas svara bäst på behandlingen. LiPlaCis har visat mycket lovande resultat i en pågående fas 2-studie i patienter med metastaterad bröstcancer.

Studien kommer att undersöka om patienter med prostatacancer svarar på behandling med LiPlaCis® på samma sätt som patienter med bröstcancer, och den första prostatacancerpatienten har nu blivit doserad vid University Hospital in Herlev Danmark. Patienterna kommer att inkluderas i studien baserat på analyser med det diagnostiska verktyget DRP®. Effekten mäts med svarsfrekvens (response rate, RR, antalet patienter som får en minskad tumörvolym), tid till progression (time to progression, TTP, tiden mellan behandlingsstart och att sjukdomen förvärras eller sprids) och tid till progression jämfört med den behandling varje individuell patient fått tidigare. Endast patienter som identifierats som troliga svarare med LiPlaCis® DRP® (de högst rankade två tredjedelarna) inkluderas i prövningen.

“Det är väl känt att platinprodukter påverkar prostatacancer, men tidigare kliniska studier har inte kunnat visa tillräcklig effekt för att motivera ett marknadsgodkännande. Vi tror att det framförallt beror på att tidigare studier haft en för bred grupp med patienter. Med den här studien kan vi undersöka om DRP-analysen kan identifiera de individer som blir hjälpta av en LiPlaCis-behandling precis som vi kan i bröstcancerpatienter,säger Peter Buhl Jensen, VD, Oncology Venture.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communication 
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen, Frontpage PR & Communications 
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc. samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sweden

Detta är information som Oncology Venture A/S är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 11 mars 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S