Oncology Venture förändrar sitt finansieringsavtal med EHGOS (Alpha Blue Ocean)

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark, 13 mars 2019 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Stockholm: OV.ST) meddelar idag att bolaget modifierat villkoren i finansieringsavtalet med European High Growth Securitization Fund (EHGOS, ”Investeraren”), en fond som rådges av Alpha Blue Ocean (”ABO”). De nya villkoren ger Oncology Venture rätt att ensidigt besluta om huruvida konvertibeltrancherna skall påkallas. Detta innebär att bolaget får full kontroll över den eventuella implementeringen av denna komplementära finansieringskälla.  

Det ursprungliga avtalet, vilket baseras på emissioner av konvertibler och teckningsoptioner, ger Oncology Venture möjlighet att erhålla upp till 200 mkr distribuerade på 20 trancher under en period av 24 månader. Avtalet innebar tidigare att Investeraren hade rätt att påkalla upp till fem av dessa 20 trancher. Oncology Venture och Investeraren har nu träffat en överenskommelse som innebär att Oncology Venture har ensamrätt att besluta om påkallande av samtliga trancher. Detta ger bolaget kontroll över hur många trancher som påkallas och när detta i så fall sker, under förutsättning att övriga villkor i det initiala avtalet efterlevs.

”Tillägget till avtalet med EHGOS, en fond som rådges av Alpha Blue Ocean, innebär att Oncology Venture ges full kontroll över denna lånefacilitet. Detta finansieringsverktyg ska ses som ett komplement till andra finansieringskällor för den fortsatta utvecklingen av våra precisionsmediciner mot olika former av cancer,” säger Peter Buhl Jensen, vd, Oncology Venture A/S.

”Vi strävar efter att förse företag med den flexibilitet de behöver för att uppnå sina mål. I detta fall ger tillägget till avtalet Oncology Venture ökad kontroll över eventuella utspädningseffekter, vilket kommer gagna bolagets aktieägare samtidigt som det ger möjlighet att finansiera utvecklingen av pipeline-projekten”, säger Pierre Vannineuse, CEO och grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean Investment Group och Head of European High Growth Opportunities Securitization Fund.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communication 
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen,  Carrotize PR & Communications  
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc. samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sweden

Detta är information som Oncology Venture A/S är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 13 mars 2019.

 

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S