Oncology Venture – första dag för handel med teckningsoptioner

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark och Cambridge, MA, USA, 21 juli 2019 – Oncology Venture A/S meddelar idag att teckningsoptioner handlas på Nasdaq First North med start den 24 juli 2019 under kortnamnet OV TO 1 och ISIN-koden DK0061139581.

En (1) teckningsoption som tecknades under vårens företrädesemission i OV berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Oncology Venture A/S till en kurs om 7,50 SEK.  

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under följande perioder:

1 september 2019 – 6 september 2019
1 december 2019 – 6 december 2019
1 april 2020 – 10 april 2020
1 maj 2020 – 31 maj 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl, COO
IR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen
Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, en substans för vilken DRP visat en prediktiv förmåga i fem olika former av cancer. Den regulatoriska strategin för dovitinib är att lämna in en ny registreringsansökan till FDA för läkemedelssubstansen och dess specifika DRP, baserat på befintliga data från studier i patienter med njurcancer utförda av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin där diskussioner pågår avseende tillverkning inför start av fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 84 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 63% av dovitinib med en skyldighet att köpa ytterligare 12% och möjlighet att förvärva den slutliga 25%.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Email: [email protected], Telefon: +46 11 32 30 732

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S