Oncology Venture ingår samarbeten med ledande tyska och danska läkarnätverk och etablerar laboratorium i Berlin för att utveckla precisionsmedicin mot cancer

Pressmeddelande

Hoersholm, Danmark och Cambridge, MA, US, 29 mars 2019 – Oncology Venture A/S (“OV” eller “Bolaget”) meddelar idag att bolaget ingått nya strategiska samarbetsavtal för att utveckla precisionsmedicin mot svårbehandlade former av cancer som drabbar kvinnor. Samarbetet kommer att påskynda rekryteringen av patienter till kliniska prövningar. Två ledande läkarnätverk – tyska NOGGO och danska DBCG – kommer att erbjuda patienter möjligheten att få en individuellt anpassad behandling baserad på Oncology Ventures diagnostiska verktyg DRP® i kombination med bolagets läkemedelskandidater. Som en del i samarbetet har Oncology Venture etablerat ett laboratorium vid Charité University Hospital i Berlin, vilket nu är i full drift.

Målet med samarbetet är att ytterligare påskynda rekryteringen av patienter till pågående och framtida kliniska prövningar med Oncology Ventures sex läkemedelsprojekt inom cancer. Patienterna kommer att erbjudas den bäst lämpade behandlingen baserat på DRP®-analyser. Rätt val av behandling kan öka effektiviteten samtidigt som risken för onödiga biverkningar minskar.

Den tyska organisationen Nord-Ostdeutsche Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie (NOGGO) samlar mer än 700 läkare och annan vårdpersonal som arbetar för att förbättra kvinnors hälsa. Det danska nätverket The Danish Breast Cancer Corporative Group (DBCG) organiserar alla danska sjukhus som behandlar patienter med bröstcancer.

Samarbetet med NOGGO innebär att fem stora kliniker i Tyskland nu engageras för att inkludera patienter till Oncology Ventures studier med 2X-121 (PARPi) och Irofulven vid äggstockscancer, och LiPlaCis®, 2X-121 (PARPi) och 2X-111 (liposomal antracyklin) vid bröstcancer. Enligt avtalet ska man också etablera ett DRP®-laboratorium vid Charité University Hospital i Berlin, vilket nu har tagits i drift, samt dela databaser för att garantera högkvalitativa data. Dessutom initieras ett vetenskapligt samarbete för att utveckla Oncology Ventures DRP®-teknik. 

“Jag är väldigt stolt över engagemanget hos dessa internationellt välrenommerade bröst- och äggstockscancerexperter. Sjukhusen som de är verksamma vid kommer att använda Oncology Ventures diagnostiska verktyg för att följa, matcha och behandla patienter med våra läkemedelskandidater. Målet är att identifiera en fungerande behandling för varje enskild patient. Genom samarbetet ökar vi tempot ytterligare i utvecklingen av nya effektivare cancerläkemedel”, säger Peter Buhl Jensen, VD, Oncology Venture.

“ Det strategiska samarbetet mellan Oncology Venture och DBCG som kommuniceras idag bygger på pågående gemensamma kliniska prövningar och förväntas förbättra danska bröstcancerpatienters tillgång till prediktionsanalys och Oncology Ventures läkemedelskandidater, säger professor Bent Ejlertsen, ordförande i DBCG Scientific Committee for Medical Therapy.

”Jag ser fram emot att arbeta med den här gränsöverskridande tekniken för att ge våra läkare information om huruvida deras patienter kommer att bli hjälpta av en specifik behandling eller inte. Vi har nu inrättat ett laboratorium som kan hantera tumörvävnad, vilket kommer förenkla proceduren och korta tiden för den diagnostiska analysen,” säger Elena Ioana Breicu, dr med och professor i translationell medicinsk forskning inom gynekologisk onkologi och koordinator inom nätverket TOC, Charité Comprehensive Cancer Center (CCCC), Charité University Hospital i Berlin.

“NOGGO strävar efter att hitta bättre behandlingar för våra patienter. Vi arbetar ständigt tillsammans med den forskning som ger högst sannolikhet för ett positivt behandlingsresultat och som bygger vidare på våra vetenskapliga genombrott. Samarbetet med Oncology Venture kan ge oss möjlighet att erbjuda cancerpatienter bättre och mer individualiserade behandlingar”, säger Jalid Sehouli, dr med, professor och Medical Director vid Department of Gynecology, European Competence Center for Ovarian Cancer, Charité University hospital i Berlin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor
Ulla Hald Buhl
IR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49

För mediafrågor
Thomas Pedersen
Carrotize PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för prostata och bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, i fas 2-studie för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Följ oss på sociala medier:
Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission. Epost: [email protected], telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande 29 mars 2019.

Bilaga

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S