OV – Aktiekapitalet i Oncology Venture ökar till följd av nyttjade tecknings­optionerHørsholm, Danmark, 23 oktober 2018 – Oncology Venture A/S meddelar idag att bolagets aktiekapital kommer att öka nominellt med 2 000 DKK och att antalet aktier i bolaget kommer att öka med 40 000 stycken till följd av nyttjande av 40 000 teckningsoptioner av befintliga anställda i bolaget.

Ökningen har genomförts utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i bolaget eller andra. Aktierna tecknas kontant till ett lösenpris om 0,52 DKK per aktie, eller nominellt 0,05 DKK. Oncology Venture tillförs totalt
20 800 DKK genom de nyttjade optionerna. De nya aktierna är ordinarie aktier utan några speciella rättigheter och är fritt överförbara och förhandlingsbara instrument. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning och andra rättigheter i förhållande till bolaget från teckning, d.v.s. bland annat berättiga till full utdelning. Oncology Ventures nuvarande aktiekapital uppgår till 2 513 563,90 DKK och kommer efter registrering av kapitalökningen att uppgå till 2 515 563,90 DKK. Antalet aktier i bolaget uppgår för närvarande till 50 271 278 stycken och kommer efter registrering av kapitalökningen att uppgå till 50 311 278 stycken. Kapitalökningen beräknas att registreras inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor:                                             För mediafrågor:
Ulla Hald Buhl, IR & kommunikation                    Thomas Pedersen, Frontpage PR & Communications
E-mail: [email protected]                     E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49                                      Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, för vilken en fas 2-studie är planerad för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför OV:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sverige

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information översändes för publicering den 23 oktober 2018.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S