OV – Första patienten inkluderad i fas II-studie med Irofulven för individualiserad behandling av prostatacancerHoersholm, Danmark, 18 oktober 2018 – Oncology Venture A/S (Nasdaq First North Stockholm: OV.ST) meddelar idag att den första patienten blivit inkluderad i en fas II-studie med Irofulven – en läkemedelskandidat som utnyttjar cancercellers brist på DNA-reparationsmekanism. Irofulven har tidigare visat effektvid prostatacancer och målet med studien, som ska rekrytera 13-27 patienter, är att undersöka hur Oncolocy Ventures diagnostikverktyg DRP® (Drug Response Predictor) kan öka effekten av Irofulven hos prostatacancerpatienter.

Det är en viktig milstolpe i utvecklingen av Irofulven att vi nu startar fas II-studien för patienter med prostatacancer.  Det här arbete har pågått länge och är fortsatt mycket relevant. Trots framgångarna med PARP-inhibitorer och andra nya läkemedel så ser verkligheten fortsatt tuff ut för de prostatacancerpatienter som får metastaser, de flesta har en sjukdom som progredierar. Vi ser en stor potential i att dessa patienter kan svara positivt på Irofulven“, säger Peter Buhl Jensen, VD för Oncology Venture.  

Irofulven är en syntetisk förbättrad naturlig produkt som utnyttjar cancercellers brist i DNA-reparationsmekanismer, i likhet med de PARPi-produkter som godkänts de senaste åren. Läkemedelskandidaten har hittills utvärderats i 19 kliniska studier, inklusive en fas III-studie. Man har sett effekti prostatatumörer, livmodertumörer och levertumörer.

I den kliniska utvecklingen av sina läkemedelskandidater använder Oncology Venture sitt diagnosverktyg 
DRP® (Drug Response rediction) som identifierar hur den specifika tumörer i varje individuell patient kommer att svara på ett visst cancerläkemedel. Oncology Venture utvecklar Irofulven för att behandla patienter med metastaserad prostatacancer som inte blir hjälpta av strålning eller kirurgi.

Enligt The US National Cancer Institutet så kommer 11 procent av alla män diagnostiseras med prostatacancer någon gång under sin livstid, vilket gör prostatacancer till en av de främsta cancerrelaterade dödsorsakerna. Den globala marknaden för läkemedel mot prostatacancer värderades till cirka 90 miljarder SEK år 2017 och den prognostiseras att vara värd 154 miljarder år 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
För investerarfrågor                                                 För mediafrågor
Ulla Hald Buhl, IR & Communication                      Thomas Pedersen, Frontpage PR & Communications 
E-mail: [email protected]                            E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49                                         Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP®har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.
OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis; 2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer; irofulven, för vilken en fas 2-studie är planerad för prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com.

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/
Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden 
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför vår kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sweden

Detta är information som Oncology Venture A/S är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 18 oktober 2018.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S