OV – Oncology Ventures utvärdering av PARP-hämmaren i barncancer klarar första genomförbarhetstesternaInvesterarnyhet

Hørsholm, Danmark and Cambridge, MA, US – 27 september 2018 – Oncology Venture A/S (OV:ST) och Oncology Venture US Inc. meddelar idag att dess samarbete med NCI Pediatric Preclinical Testing Consortium (“PPTC”), sponsrat av National Cancer Institute (“NCI”), en del av National Institutes of Health (“NIH”) har klarat av de första genomförbarhetstesterna för 2X-121 DRP, en Drug Response Predictor för bolagets undersökande, oralt tillgängliga, riktade PARP-hämmare 2X-121.

“Detta samarbete med NCI ger oss en långsiktig möjlighet att utvärdera vår nya PARP- och tankyrashämmare i barncancer, inklusive sällsynta cancertyper som upptäcks av NCI, förutsatt att 2X-121 visar aktivitet i PPTC-modellerna”, säger Dr Marie Foegh, CMO för Oncology Venture.

Enligt detta samarbetsavtal kommer PPTC att tillhandahålla Oncology Venture konfidentiell tillgång till RNA-Seq-data från PPTC-modeller. Oncology Venture kommer att använda sin nya läkemedelsrespondent (DRP®)-mRNA biomarkörsteknik för att analysera dessa data med målet att identifiera sekvenser som kan förutsäga respons på 2X-121 i barncancer.

2X-121 har en ny dubbelhämmande verkan mot både PARP 1/2 och Tankyrase 1/2. Molekylen är också aktiv i P-glykoproteinuttryckande celler, vilket tyder på att den kan övervinna PARP-hämmarresistens.

Positiva signaler har identifierats och prekliniska studier pågår för att utvärdera 2X-121 mot in vivo-paneler av vissa pediatriska tumörer inklusive neuroblastom, sarkom och njurtumörer med användning av olika musmodeller som SCID eller andra immunbristande musstammar.

Ytterligare studier kan komma att genomföras för att bestämma in vitro-känsligheten av cellinjer som representerar många av dessa samma tumörtyper. Vidare kan farmakokinetiska och farmakodynamiska prövningar också komma att utföras för att ytterligare undersöka verkningsmekanism och resistensmekanism.

Om NCI Pediatric Preclinical Testing Consortium
Det NCI-sponsrade Pediatric Preclinical Testing Consortium (PPTC) är ett utförligt program för att systematiskt utvärdera nya läkemedel mot solida tumörer hos barn och I leukemimodeller. PPTC sponsras genom ett samarbetsavtal mellan National Cancer Institute (NCI), fem andra institutioner samt ett koordineringscenter.

Om Oncology Venture A/S
Oncology Venture A/S, en fusion mellan Oncology Venture A/S (tidigare MPI A/S) och Oncology Venture Sweden AB,,är verksamt inom forskning och utveckling av anticancerläkemedel via det helägda dotterbolaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture använda Drug Response Prediction – DRP® – för att öka sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt utvärderar LiPlaCis® och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP®-tekniken ändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer screenas patientens tumörgener först och endast de patienter som mest troligt svarar på behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

Den nuvarande produktportföljen omfattar: LiPlaCis® en liposomal formulering av cisplatin i pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121 – en PARP-inhibitor i pågående fas 2 för bröstcancer, dovitinib som kommer att gå in i fas 2-studier för indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP retrospektiva/prospektiva analyser av studier som slutförts av Novartis, 2X-111 – en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer, irofulven fas 2 som initieras för prostatacancer; samt APO010, en immunoonkologiprodukt i fas 1/2 för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles: Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat precisionsmedicinbolag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111 och OV-SPV 2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib. Oncology Venture A/S innehar ett ägarskap om 98% i Oncology Venture US och 55% av dovitinib med en möjlighet att förvärva ytterligare 30%. 

Läs mer på oncologyventure.com.

DRP® är ett registrerat varumärke till Oncology Venture A/S.

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför OV:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs enligt lag.

För ytterligare information kontakta:

För investerarförfrågningar
Ulla Hald Buhl, IR & Communication
E-mail: [email protected]
Telefon +45 21 70 10 49
För mediaförfrågningar
Thomas Pedersen, Frontpage PR & Communications
E-mail: [email protected]
Telefon +45 60 62 93 90

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Oncology Venture A/S