Forskningsresultater som viser, at MPI’s genetiske responsprofil kan forudsige effekt af adjuverende 5-FU kemoterapi ved tyktarmskræft, er nu offentliggjort som abstract på ESMO’s hjemmesideHørsholm; 17. september 2014 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI) meddeler i dag, at kræftpatienter, som blev forudsagt følsomme for 5-FU ved hjælp af MPI’s genetiske responsprofil, havde halvt så stor risiko for at dø af deres kræftsygdom, sammenlignet med de patienter som blev forudsagt ikke-følsomme. Data er fra et studie med mere end 600 patienter, der alle blev behandlet med 5-FU kemoterapi efter operation for tarmkræft. Data er blevet offentliggjort på ESMO’s (European Society for Medical Oncology) hjemmeside med titlen “A genetic response profile to predict efficacy of adjuvant 5-FU in colon cancer” og vil blive diskuteret med eksperter på ESMO-konferencen lørdag den 27. september.
Der er et stort medicinsk behov for at vide hvilke patienter, der med størst sandsynlighed vil have effekt af 5-FU. 5-FU og 5-FU analoger bliver årligt brugt i forbindelse med behandling af millioner af patienter med forskellige former for kræft.
Abstraktet konkluderer at “data tyder på at 5-FU signaturen giver uafhængig prediktiv information om nytten af adjuverende 5-FU behandling af patienter med tyktarmskræft.”
 
“Jeg er meget glad for at MPI’s stærke teknologi igen er blevet verificeret. Indtil nu har der ikke været en brugbar biomarkør for 5-FU effekt til at vejlede ved behandling af patienter. Data viser at patienter der ikke er følsomme over for behandling med 5-FU har dobbelt så stor risiko for at dø. Jeg er overbevist om at evnen til at forudsige patienters effekt af behandling kan hjælpe betydeligt til at finde og udvikle bedre kræftbehandlinger.  5-FU bliver anvendt til behandling af millioner af patienter om året og forudsigelse af hvem der der vil få gavn af behandlingen og hvem der ikke vil – vil opfylde et stort medicinsk behov”; Siger CEO, Peter Buhl Jensen
 
Abstract offentliggjort på ESMO’s hjemmeside (se nedenfor)
 
Data vil blive præsenteret og diskuteret med eksperter på den årlige ESMO-konference i Madrid den 27. september 2014, fra kl. 13-14 i lokale ‘Granada’ ved en Poster Discussion Session.

 
—————————————————————-
Abstrakt: A genetic response profile to predict efficacy of adjuvant 5-FU in colon cancer
Background: There is a clinical need for biomarkers of response to adjuvant 5-fluorouracil (5-FU) in colon cancer (CC). The current project seeks to validate a predictive 5-FU gene expression profile. A similar model has recently been validated with MD Anderson in three different clinical settings [1] and with researchers from AstraZeneca with fulvestrant [2]. Methods: The 5-FU profile consisted of in total 205 positively and negatively correlated genes mapped to 669 probe sets (on the ALMAC Colon DSA). This profile was tested using  expression data obtained from a Colon DSA gene expression array from ALMAC  applied on the   PETACC-3 CC population [3] with formalin fixed paraffin embedded (FFPE) tissue from 636 stage III CC patients treated adjuvantly with 5-FU with or without irinotecan. It was also tested on ALMAC Colon DSA data obtained from FFPE tissue from 359 stage II CC patients who did not receive adjuvant treatment [4]. The analyses were performed using Cox proportional hazards (CPH) regression models and Kaplan-Meier curves. The logrank test was used to compare the survival distributions. Results: In the PETACC-3 cohort the 5-FU predictive profile showed a statistically significant association with overall survival (OS) (hazard ratio (HR) = 0.47 (0.34, 0.63), P = 7.4e-07; binary scores). In the untreated cohort no differences were observed in OS (HR = 0.96 (0.67, 1.4), P = 0.849; binary scores). The statistical significance of the effect of the profile score (as continuous variable) adjusted for several relevant clinicopathological parameters including microsatellite instability (MSI) vs stability (MSS) and KRAS mutation status was confirmed in a multivariable CPH model on the PETACC-3 data (Table). Conclusions: Our data could suggest that the present 5-FU signature provides independent predictive information regarding benefit from adjuvant 5-FU in CC patients.

 
PETACC-3
HR estimates, variables with P < 0.05

HR CI
5FU predict 1 unit = 1 iqr 0.69 0.58, 0.82
T stage T4 vs T3 2.03 1.4, 2.95
N stage N2 vs N1 2.01 1.45, 2.79
grade G34 vs G12 1.81 1.07, 3.07
KRAS mut vs wt 1.89 1.34, 2.67
MSI, MSI vs MSS 0.42 0.21, 0.81
 
[1] JNCI 2013;105:1284-1291
[2] PLoS One 2014;9:e87415
[3] JCO 2009;27:3117-3125
[4] JCO 2011;29:4620-4626
—————————————————————-

Om MPI’s genetiske respons profil kaldet Drug Response Predictor – DRP
MPI’s førende produkt DRP er et redskab, en gen-signatur, der er udviklet fra patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke patienter der vil have gavn af behandlingen med et givet kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 26 kliniske forsøg hvoraf de 22 viste at DRP-metoden kunne forudsige hvilke patienter, der havde gavnlig effekt af behandlingen. DRP er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. 
DRP-metoden kan også anvendes til at udvikle Kliniske Udviklingsplaner, dvs. til at vælge hvilke indikationer der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren for et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA 2013.

 
For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Professor, MD, PhD
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S