Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/SHørsholm; 31. marts 2014 – Bestyrelsen for Medical Prognosis Institute A/S (OMX:MPI) indkalder til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes

Tirsdag den 21. april 2015 kl. 15.00
på adressen

Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm, Danmark

Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt med­delelse af decharge til bestyrelse og direktion
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer
  8. Eventuelt

For yderligere information henvises til det vedhæftede dokument “MPI – Indkaldelse Ordinær Generalforsamling 2015”

For yderligere information kontakt venligst
Peter Buhl Jensen, CEO
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor for MPI: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S