Medical Prognosis Institute udsteder warrantsSelskabsmeddelelse

Hørsholm; 18. december 2013 – Medical Prognosis Institute A/S (NASDAQ: MPI) meddeler at 15.201 warrants er blevet udstedt til medarbejdere og nøglepersoner.

Bestyrelsen har udstedt den sidste del af warrant programmet besluttet på den årlige generalforsamling 3. juli 2012.
Programmet består af I alt 129,479 warrants, af hvilke de resterende 15,201 udstedes til udvalgte medarbejdere eller nøglepersoner. Warrant-ejerene er i henhold til aftale under lock-up til 8. oktober 2014.
Warrants kan udnyttes i perioden 18. december 2013 til 1. juli 2021.

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a, skal Medical Prognosis Institute indberette oplysninger om nøglepersoner, ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Medical Prognosis Institutes aktier og andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier:

Navn: Thomas Jensen, Head of Lab
Årsag: Ledende medarbejder ansat i selskabet
Udsteder: Medical Prognosis Institute A/S
Fondskode/ISIN: DK0060514487
Betegnelse: Medarbejderwarrants (tegningsoptioner)
Transaktion: Tildeling af warrants
Handelsdato: 18. december 2013
Marked: NASDAQ OMX First North
Antal (stk.): 5.965
Værdi: DKK 700.171,70 (værdi 117,38 pr. Stk. – baseret på dagkurs (kr. 128) d. 17. december 2013 og en udnyttelseskurs på 10,62

Navn: Anker Hansen, Senior Scientist
Årsag: Ledende medarbejder ansat i selskabet
Udsteder: Medical Prognosis Institute A/S
Fondskode/ISIN: DK0060514487
Betegnelse: Medarbejderwarrants (tegningsoptioner)
Transaktion: Tildeling af warrants
Handelsdato: 18. december 2013
Marked: NASDAQ OMX First North
Antal (stk.): 5.236
Værdi: DKK 614.601,68 (værdi 117,38 pr. Stk. – baseret på dagkurs (kr. 128) d. 17. december 2013 og en udnyttelseskurs på 10,62

Navn: Sune Hansen, Fundraiser
Årsag: Nøgleperson
Udsteder: Medical Prognosis Institute A/S
Fondskode/ISIN: DK0060514487
Betegnelse: Medarbejderwarrants (tegningsoptioner)
Transaktion: Tildeling af warrants
Handelsdato: 18. december 2013
Marked: NASDAQ OMX First North
Antal (stk.): 4.000
Værdi: DKK 469.520 (værdi 117,38 pr. Stk. – baseret på dagkurs (kr. 128) d. 17. december 2013 og en udnyttelseskurs på 10,62

For yderligere information kontakt venligst
Peter Buhl Jensen, CEO
e-mail: [email protected]
Mobil: +45 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S