MPI offentliggør positive resultater fra et studie med DRP(TM) teknologien anvendt i spiserørskræftHørsholm; 17 februar, 2016 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI.CO) (Danmark og Phoenix, AZ, USA) meddelte i dag, at MPI sammen med Aarhus Universitets Hospital, i det online videnskabelige tidsskrift PLOS ONE, offentliggør positive resultater fra en klinisk test af MPI’s Drug Response Predictor (DRP(TM)) teknologi med patienter med spiserørskræft.

Baseret på biopsier fra diagnose-tidspunktet kunne MPI’s DRP(TM), retrospektivt forudsige hvilke patienter der havde gavn af standard behandling med kemoterapi. “MikroRNA-profilen, der forudsiger følsomhed (dvs. om lægemidlet vil gavne) for cisplatin, epitubicin og capecitabin, viste sig at være uafhængig associeret med overlevelse og sygdomsspecifik overlevelse hos patienter med spiserørskræft,” lyder konklusionen.

“Dette er en yderligere validering af vores DRP(TM) teknologi, som bygger på mikroRNA og hvor vi for nyligt fik udstedt patent i Australien. Vi arbejder ihærdigt på at udbygge datagrundlaget for den kliniske relevans af DRP(TM) teknologien til brug i relation til personlig medicin,” siger adjungeret professor Peter Buhl Jensen, MD, Ph.d. og CEO.

Link til publikationen:  http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0148070

Om MPI’s multible biomarkør Drug Response Predictor – DRP(TM)
MPI’s førende produkt, den diagnostiske platform DRP(TM), er et redskab til udvikling af gen-signaturer udledt af patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke kræftpatienter der vil have størst sandsynlighed for gavn af behandlingen med et givent kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 37 kliniske forsøg, hvoraf de 29 viste, at DRP(TM) biomarkøren – der er lægemiddelspecifik – kunne forudsige, hvilke patienter der havde gavn af behandlingen. DRP(TM) platformen er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA. DRP metoden kan også anvendes til at udvikle kliniske udviklingsplaner – i.e. til at vælge hvilke indikationer (kræftsygdomme) der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren ved et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP metoden bygger på sammenligning at følsomme og resistente celleliner fra mennesker kombineret med klinisk tumorbiologi og kliniske korrelater i st systembiologi netværk. MikroRNA anvendes til bestemte produkter hvor messenger RNA avendes mere bredt og er i højere grad valideret. DRP(TM)-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA.

Om MPI
Medical Prognosis Institute A/S, fremmer udviklingen af personlig medicin via partnerskaber med kræftlægemiddel-udviklere ved anvendelse af sin DRP(TM) diagnostiske platform. DRP(TM) teknologien kan strømline og risikominimerer både kliniske forsøg og overordnet kræftlægemiddel-udviklingen via optimering af biomarkører, patient stratifikation samt udvikling af Companion Diagnostics.  

For yderligere information kontakt venligst
CEO Peter Buhl Jensen, Adjungeret Professor, MD, Ph.d.
E-mail: [email protected]
Mobil: (+45) 21 60 89 22

Certified Advisor: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S