MPI præsenterer positive data på ESMO som viser at selskabets genetiske respons-profil kan forudsige effekt af adjuverede behandling med 5-FU til tyktarmskræftHørsholm; 10. september 2014 – Medical Prognosis Institute A/S (MPI) meddeleler at data bliver offentliggjort på en poster med titlen “A genetic response profile to predict efficacy of adjuvant 5-FU in colon cancer”.  Data vil blive præsenteret på den årlige ESMO-konference (European Society for Medical Oncology) i Barcelona den 27. september 2014, fra 13-14 i ‘Granada’-salen som en Poster Discussion Session.

Indtil nu har der ikke fandtes nogen biomarkør for 5-FU response. 5-FU bruges til behandling af millioner af patienter årligt med forskellige former for kræft. Der er et stort medicinsk behov for at vide, netop hvilke patienter der sandsynligvis vil have gavn af 5-FU og stoffer med same virkningsmekanisme som 5-FU indenfor forskellige kræftformer.

Se venligst:

Abstract vil blive offentligjort på ESMOs hjemmeside den 27. september 2014

https://www.webges.com/cslide/library/esmo/browse/itinerary/478

ESMO-konferencen i Barcelona den 27. september 2014, Poster Discussion Session, fra 13-14 i ‘Granada’-salen.

“Jeg glæder mig over at MPI’s stærke teknologi, igen er blevet verificeret. Vi har nu et rigitg  godt bud på en stærk biomarkør. Ind til nu har der ikke være nogen brugbar biomarkør for 5-FU til at guide patientbehandlingen. 5-FU bruges til behandling af millioner af patienter årligt og forudsigelse af hvem der vil have gavn af behandling og hvem der ikke vil, kan løse et stort medicinske behov” udtaler CEO, Peter Buhl Jensen

Om MPI’s genetiske respons profil kaldet Drug Response Predictor – DRP

MPI’s førende produkt DRP er et redskab, en gen-signatur, der er udviklet fra patienters kræftvæv, som kan forudsige, hvilke patienter der vil have gavn af behandlingen med et givet kræftlægemiddel. DRP-metoden har været afprøvet i 26 kliniske forsøg hvoraf de 22 viste at DRP-metoden kunne forudsige hvilke patienter, der havde gavnlig effekt af behandlingen. DRP er også blevet eksternet valideret, hvilket er publiceret i samarbejde med ledende statistikere på MD Anderson Cancer Centre i USA.

DRP-metoden kan også anvendes til at udvikle Kliniske Udviklingsplaner .dvs. til at vælge hvilke indikationer der er relevante for et givent kræftlægemiddel. Endvidere- og i tillæg til dette kan individuelle patienters gen-mønstre analyseres som en del af screeningsproceduren for et klinisk forsøg for at sikre inklusion af patienter, der har høj sandsynlighed for at respondere på kræftlægemidlet. DRP-metoden kan anvendes til alle kræfttyper og er patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA 2013.


For yderligere information kontakt venligst  
Peter Buhl Jensen, CEO  
e-mail: [email protected]  
Mobil: +45 21 60 89 22  

 

Certified Advisor for MPI: Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Sign up for press releases and receive relevant information about Allarity Therapeutics A/S